Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hur blir jag medlem

BS Gothia är en ideell förening men vad innebär det?

En ideell förening kännetecknas av det frivilliga och oavlönade engagemang som finns i föreningen. Det som till stora delar definierar en förening är att verksamheten bedrivs med ideella krafter.

En ideell förening är beroende av personer som vill verka för och i föreningen: som ledare, styrelseledamot, funktionär, lotteriförsäljare etc.

Det är viktigt att föreningen vårdar och skapar bra förutsättningar för sina ledare och frivilliga att utvecklas och känna sig delaktiga. (källa www.forening.se)

Följ följande steg för att ansöka om medlemskap:

1. Läs igenom texten ovan som beskriver innebörden av en ideell förening, för det är ju till en ideell förening som du söker medlemskap i.

2. Skriv ut och fyll i blanketten som finns på följande länk, inträdesblankett (kan du inte hämta blanketten över nätet får du hämta ett ex. på klubben)

3. Lämna den ifyllda blanketten på klubben.

4. Styrelsen kommer på därefter följande styrelsemöte att välja in nya medlemmar och tilldela dessa medlemsnummer.

5. Du får via mail reda på vilket medlemsnummer du fått och nu kan du betala medlemsavgiften (glöm inte att uppge medlemsnummer på inbetalningen).

Om du inte uppgivet någon e-post adress på ansökningsblanketten så kommer ditt medlemsnummer att anslås på anslagstavlan i skjuthallen.

Se även sidan medlemsavgifter så att du betalar rätt avgift.