Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Årsmöte för Verksamhetsåret 2023 20/3 18:00

Årsmöte för Verksamhetsåret 2023 20/3 start 18:00

Maila till Klubbmailen om du kommer så vet vi hur mycket fika vi skall köpa 🙂
Valberedningen i klubben  brukar göra ett bra jobb, så alla ledamöter/funktioner finns det valbara personer till.
Innan Årsmötet börjar har vi ett möte för justering av våra stadgar, det gäller
§8 minst antal deltagare ändras från 8 till 16.
§25 antal ledamöter ändras från 6 till ”minst 2 högst 6”.
Det ligger ett ex. av våra stadgar på stora fikabordet med dessa justeringar markerade. Där ligger också Verksamhetsberättelsen för 2023.

Välkommen!